Trayvon Martin shooting
Courtesy TMZ
Photo: 1 of 219